Nasz cel

Celem Kampanii jest podniesienie świadomości opinii społecznej na temat wartości i społecznie doniosłej roli wolontariatu, jak również promowanie jego różnorodnych form. Poprzez pokazanie realnych sylwetek i historii wolontariuszy chcemy zachęcić innych do angażowania się w działania społeczne. Pragniemy pokazywać, jak wiele każdy z nas może zyskać przekazując na rzecz innych swoją wiedzę, umiejętności i czas.

Chcemy poszerzyć definicję wolontariatu, pokazać jak wiele działań i aktywności mieści się w tym pojęciu. Razem z przedstawicielami różnorodnych środowisk wolontariackich będziemy odkrywać jakie wartości nimi kierują i motywują do dalszego działania.

Poprzez Kampanię chcemy również zwrócić uwagę na nowoczesne i niestandardowe formy wolontariatu, takie jak e-wolontariat, angażujące osoby, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w „tradycyjnym” wolontariacie (np. osoby niepełnosprawne, osoby 60+, matki wychowujące w domu dziecko, etc.).

Co to znaczy?

To znaczy, że wolontariat jest bardzo ważny dla naszego bliższego i dalszego otoczenia. Jest również niezastąpiony dla rozwoju każdego z nas, jako ludzi, jako obywateli i obywatelek. Uważamy, że nie tylko eksperci i badacze powinni opowiadać, czym jest wolontariat. Największy wpływ na jego rozwój będziecie mieć Wy – wolontariuszki i wolontariusze.

Tutaj chcemy oddać głos Wam samym i pozwolić Wam opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o tym, dlaczego wzięliście się za wolontariat i co on Wam daje. Chcemy usłyszeć Was głos i zobaczyć Wasze twarze. Opowiedzcie nam, co robicie. Jesteśmy pewni, że wolontariat to coś znacznie więcej, niż pomaganie w akcjach charytatywnych od czasu do czasu!

Jednym słowem, dlaczego fajnie jest powiedzieć o sobie: "Jestem wolontariuszem. Jestem wolontariuszką"?

W ramach kampanii „Kluczowe wartości wolontariatu”:
  • Na interaktywnej stronie tojestwolontariat.pl zbieramy „prawdziwe historie” wolontariuszy w postaci filmów komórkowych – zapraszamy każdego do nagrania i przesłania kliku słów o tym czym jest dla niego wolontariat, czy i dlaczego się w niego angażuje. Pokażcie nam i innym wolontariat widziany waszymi oczami!
  • Na portalu tworzymy mapę wydarzeń związanych z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 – dołączajcie do niej informacje o zbliżających się inicjatywach, publikujcie zdjęcia, felietony i filmy opisujące eventy, w których sami uczestniczycie!
  • Przeprowadziliśmy badanie różnych form i wartości wolontariatu, z którego raport już wkrótce będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych na naszej stronie. Już teraz możecie jednak zapoznać się z pierwszymi wnioskami z badania – prezentacja do pobrania znajduje się na stronie http://www.e-wolontariat.pl/blog/show/104.
  • Zorganizowaliśmy wystawę zdjęć w centrum Warszawy (12-25 września, plac przed stacją Metra Centrum), w ramach której zaprezentowaliśmy sylwetki 15 wolontariuszy z całej Polski.
  • Wydrukowaliśmy serię pocztówek promujących wolontariat.
  • Zorganizowaliśmy ogólnopolską Debatę poświęconą wolontariatowi: różnorodności jego form i towarzyszących mu wartości. W Debacie wzięli udział wolontariusze reprezentujący szerokie spectrum aktywności społecznych, eksperci oraz dziennikarze społeczni, którzy moderowali mini-warsztaty zrealizowane podczas Debaty.
Kampania „Kluczowe wartości wolontariatu” realizowana jest w ramach Projektu „Wartości i aktywności wolontariatu i e-wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Unia Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i treści wchodzące w skład Projektu.Wystawa zdjęć "To jest wolontariat"Debata "Kluczowe wartości wolontariatu"O kampanii

Kampania „Kluczowe wartości wolontariatu” jest częścią projektu „Wartości i aktywności wolontariatu i e-wolontariatu”, realizowanego w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z:
  • Fundacją Orange
  • Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
  • Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza i Fundacją Rozwoju Wolontariatu
  • Centrum Myśli Jana Pawła II

Organizator

Fundacja Dobra Siec

Partnerzy

Fundacja Orange

logoARFP

Klanza

CMJP2